Psychológia naceňovania

19.január 2021 | 09:15 - 13:00

 

Máte vlastný e-shop a chceli by ste čo najviac maximalizovať svoj zisk? Staňte sa expertom na princípy správneho naceňovania. Psychológia v rukách dobrého obchodníka je veľkým krokom k úspechu. Na našom bezplatnom online seminári sa dozviete, na čo všetko sa treba zamerať pri tvorbe cien a ako naplno využiť psychológiu v naceňovaní tak, aby sa zákazník prirodzene rozhodol nakúpiť práve u vás.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • 4 hodiny online vzdelávania v malej skupine
 • aké sú princípy správneho naceňovania
 • časté chyby pri naceňovaní
 • aký je systém Baťových cien
 • veľkosť a umiestnenie číslic v cenách, texty pri cenách
 • zaokrúhľovanie cien
 • zľavy, splátky ale aj strach z platby
 • súvis dátumu v mesiaci s platbami
 • spôsob tvorby CTA pri cenách

 
KTO VÁS BUDE ŠKOLIŤ?

Ing. Tomáš Langermann - kouč, lektor, mentor. Dlhé roky pôsobí v spoločnsoti Power Coaching ako business kouč, life kouč a executive kouč. Je zakladateľom spoločnosti Quety, s.r.o., ktorú vedie už 18 rokov a pred 18 rokmi taktiež založil združenie Bike Trial.sk.

Tomáš Langermann sa pravidelne účastní a prednáša na odbornýchkonferenciách, vystupuje v médiach. Pri jeho mene dominujú témy ako online marketing, soft skills a manažment, osobný rozvoj, techologické sféry, strojárstvo. V každej z týchto tém má veľmi široký záber vedomostí a venuje sa im do hĺbky.

Tomáš Langermann sa okrem svojej schopnosti koučovať jednotlivcov a spoločnosti na rôznych úrovniach pýši aj titulom Majster SR a zápisom v guinnessovej knihe rekordov v Bike Trial.

 

 

KEDY?

19.1.2021

9:00 – 13:15 hod

 

KDE?
Online

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie:  14.1.2021

 

Workshop, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP. Kód projektu ITMS 2014+ 313031H810

PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

 

Ponuky a Výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk.

Účasť je bezplatná.

Kontakt: npint_tt@npc.sk