Registrácia SZČO a finančné prostriedky na samozamestnanie

Otázka

Dobrý deň,
v prípade, že chcem pracovať ako SZČO v oblasti - maľba obrazov, doučovanie - angličtina, španielčina, veštenie z kariet, preklady, novinárske články, ktoré podmienky musím spĺňať a kde všade musím byť registrovaná? Prípadne, viete mi poradiť niečo iné, aby som sa mohla realizovať v týchto oblastiach, ktoré robím dobre? Dá sa aj v tomto prípade zobrať dotácia? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,
pokiaľ sa chcete uchádzať o finančné prostriedky na samozamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny musíte splniť najprv podmienky pre pridelenie takéhoto príspevku, čo znamená byť minimálne tri mesiace evidovaná v evidencii nezamestnaných, prejsť vzdelávaním, napísať a obhájiť podnikateľský plán. Už v tomto podnikateľskom pláne budete deklarovať aké činnosti chcete vykonávať a na čo plánujete finančné prostriedky použiť. Keď sa rozhodnete, ktoré činnosti chcete vykonávať, musíte si zistiť či spĺňate podmienky na ich vykonávanie. Jednotlivé činnosti sú rozdelene na voľné, remeselné a viazané živnosti. Pri voľných živnostiach musíte splniť iba základné podmienky na získanie oprávnenia na živnostenské podnikanie, to znamená vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. V prípade remeselných a viazaných živností musíte splniť podmienky vzdelania a praxe presne definované pri každej živnosti.

Po obhájení podnikateľského plánu a získaní finančných prostriedkov musíte zájsť na Obvodný úrad, jednotné kontaktné miesto, kde požiadate o vydanie oprávnenia / oprávnení na živnostenské podnikanie. V žiadosti môžete uviesť, aby jednotný kontaktný bod ohlásil vznik vášho oprávnenia aj správcovi dane, tzn. daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. V prvom kroku splníte základné povinné úkony, povinné sociálne poistenie sa vás bude týkať až po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov.