Rekordný počet prihlásených projektov v súťaži EEPA 2014

Súťaž Európska cena za podporu podnikania, ktorú organizuje Európska komisia je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Realizátorom národného kola na Slovensku je Slovak Business Agency.

Od roku 2006, prostredníctvom súťaže EEPA sú odmenené vynikajúce výsledky v oblasti podpory podnikania malých a stredných podnikov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Viac ako 2 800 projektov, ktoré sa do súťaže zapojilo, spoločne podporilo vznik viac ako 10 000 nových firiem.

 

V tomto roku sa do súťaže EEPA sa zapojil rekordný počet krajín a to 31, vrátane 28 členských štátov EU.

Do užšieho výberu vybrala komisia, zložená z členov odchádzajúceho gréckeho predsedníctva Rady a nastupujúceho talianskeho predsedníctva spolu so zástupcami štátnej správy, podnikateľského a akademického sveta 22 projektov. Víťazi pre každú zo šiestich kategórií budú vyhlásení na slávnostnom ceremoniáli v talianskom meste Neapol dňa 2. októbra 2014.

Víťazi európskeho kola EEPA budú vyhlásení na slávnostnom ceremoniáli počas zhromaždenia malých a stredných podnikov, ktorý je súčasťou Európskeho týždňa MSP.

Slovensko zastupovali v súťaži tieto dva projekty:

Ľudové remeslá - šanca pre všetkých - Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov
Podnikateľský nápad roka -  Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Bratislava

Do užšie výberu sa dostali projekty z týchto krajín: Rakúsko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Španielsko, Turecko a Veľká Británia.

Podobné články