Rešerš na stav techniky

Otázka

Dobrý deň. Stretol som sa s pojmom rešerš na stav techniky. Neviem však, aký je presný postup, ako by som si ju vedel spracovať sám. Za cennú radu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď

Rešerš na stav techniky je možné si urobiť z databáz patentových dokumentov ako Espacenet (Európsky patentový úrad), Patentscope (Svetová organizácia duševného vlastníctva), Google Patent Search, Global Patent Index, tiež z  databáz národných patentových úradov a pod. Vzhľadom na to, že ide o odbornú činnosť je však otázna relevantnosť Vami nájdených výsledkov. Tiež môže ísť o časovo pomerne náročnú úlohu, preto je podstatne jednoduchšie obrátiť sa na patentového zástupcu, Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri CVTI SR. Stredisko PATLIB túto službu poskytuje bezplatne. Vo všetkých týchto prípadoch máte garanciu odborného prístupu a potrebných skúseností pri vyhľadávaní výsledkov.

Podobné články