Roadshow národného projektu štartuje! Už 24. októbra v Košiciach!

Máte ambície posunúť svoje podnikanie aj za hranice Slovenska? Zvýšiť svoj podnikateľský potenciál? Príďte sa inšpirovať na Roadshow – sériu úvodných konferencií na podporu realizácie národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“. Nájdete nás v Košiciach (24.10), Banskej Bystrici (25. 10.) a v Nitre (26.10.).

Vstup na konferencie, ktoré organizuje prijímateľ projektu Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a kde bude prezentovať svoje aktivity aj partner projektu - Slovak Business (SBA) je voľný.