Samostatne hospodáriaci roľník a jeho povinnosti zamestnávateľa

Otázka

Dobrý deň, prosím o radu: Mojim hlavným príjmom je príjem ako zamestnanec. Okrem toho som registrovaná ako SHR. Môžem zamestnať na dohodu svojho manžela a účtovať ako môj výdavok túto mzdu? Môj manžel má taktiež hlavný príjem ako zamestnanec, ale okrem toho by mal so mnou ako manželkou dohodu o vykonaní práce a mal tento "malý" vedľajší príjem (do akej sumy?). Aké povinnosti by vyplývali z tejto dohody čo sa týka účtovníctva a povinností voči inštitúciám (zdravotné a sociálne odvody?) môjho ako SHR a povinnosti daňové účtovné môjho manžela?

Odpoveď

Dobrý deň, ako SHR môžete zamestnávať ďalších občanov vrátane svojho manžela. Pokiaľ by ste ho chceli zamestnať formou ďalšieho pracovného pomeru (na skrátený úväzok) alebo prostredníctvom dohody  vykonávanej mimo pracovného pomeru a pokiaľ manžel nie je starobný alebo invalidný dôchodca platíte za neho rovnaké odvody bez ohľadu na to, či ho zamestnáte na pracovný pomer alebo dohodu.

Pre vás ako zamestnávateľa by to znamenalo prihlásiť sa na daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti, prihlásiť sa v zdravotnej a sociálnej poisťovni ako zamestnávateľ a manžela ako zamestnanca. V sociálnej poisťovni by ste si museli urobiť dohodu o využívaní elektronickej komunikácie a komunikovať už len elektronicky. Odvody na mesačnej báze by sa pohybovali vo výške:

zdravotná poisťovňa

10%     zamestnávateľ
4%       zamestnanec

sociálna poisťovňa

25,2%   zamestnávateľ
9,4%    zamestnanec

z hrubej mzdy zamestnanca

Sociálna ani zdravotná poisťovňa neberie do úvahy fakt, že už jeden príjem zo zamestnania váš manžel má a platí z neho odvody, každý príjem posudzujú samostatne.

Cena práce, t.z. hrubá mzda a odvody zamestnávateľa by boli pre vás daňovým výdavkom. Výška mzdy, ktorú by ste manželovi stanovili nie je obmedzená. 

Podobné články

DISKUSIA