SBA aktivity SBA a Úrad priemyselného vlastníctva podpísali memorandum o spolupráci

Generálny riaditeľ Slovak Business Agency Martin Holák  a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec v uplynulých dňoch podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci oboch inštitúcií.

V akčnom pláne spolupráce sa zaviazali:

• nastaviť základný rámec spolupráce so zreteľom na malé a stredné podniky a práva duševného vlastníctva
• podporiť zdieľanie informácií prostredníctvom webu a sociálnych sietí
• tvoriť spoločné webináre, diskusie, konferencie a školenia
• poskytovať bezplatné poradenstvo firmám na základe odborného zamerania oboch inštitúcií a tvoriť spoločné projektové schémy
Hoci sa podpis memoranda uskutočnil na diaľku, je dôkazom, že obe inštitúcie, aj v tejto dobe, nepretržite pracujú na vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia na Slovensku.