Slovak Business Agency podporí udržateľný cestovný ruch

15.7. 2020 bol spustený projekt EU ECO – TANDEM, ktorého cieľom je podpora a rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Do projektu sa okrem Slovenska zapojili partneri z Talianska, Nemecka, Rakúska a Grécka.

Podpora rozvoja udržateľného cestovného ruchu, a zároveň rozvoj vedomostí a schopností malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, transferu technológií a know-how je hlavným cieľom projektu EU ECO-TANDEM.

Zavádzanie inovácií v oblasti udržateľnosti bude podporené formou vzdelávacích a tréningových aktivít, ako aj spolupráce medzi inovátormi zameriavajúcimi sa na problematiku udržateľnosti a tradičných  MSP pôsobiacich  v oblasti cestového ruchu.

V priebehu implementácie projektu budú v rámci match-makingových podujatí vytvorené dvojice (tandemy) pozostávajúce z podniku poskytujúceho inovácie v oblasti udržateľnosti  a tradičného MSP z oblasti cestového ruchu. Najlepšie akčné plány zamerané  na riešenie výzvy spojenej s udržateľným cestovým ruchom, ktoré budú navrhnuté tandemami a predstavené porote,  môžu získať grant až do výšky 13 000,- EUR.       

15.7. 2020 bol spustený projekt EU ECO – TANDEM, ktorého cieľom je podpora a rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Do projektu sa okrem Slovenska zapojili partneri z Talianska, Nemecka, Rakúska a Grécka.