Slovenskí inovátori, výskumníci, kreatívni vývojári a programátori

Slovenskí inovátori, výskumníci, kreatívni vývojári a programátori.  Táto výzva je určená práve vám.

V dňoch 23. až 30. novembra 2021 sa uskutoční výnimočné podujatie venované práve vám.

Nakoľko vo svojej činnosti zavádzate inovácie zaujímavé pre váš podnikateľský úspech, dovoľujeme si pozvať Vás do súťaže CHALLENGE LABS 2021 organizovanej platformou EIT Food Hubs.

EIT je nezávislým orgánom EÚ so sídlom v Budapešti. EIT Food Hubs spája kľúčových hráčov v regionálnom inovačnom systéme, ktorí odovzdávajú cenné skúsenosti s podporou podnikateľom s inovačnými nápadmi.  Platforma EIT Food Hub podnecuje rozvoj inovačných nápadov a vzdelávanie inovačných tímov s cieľom presadenia ich inovácií na trhu. Okrem toho je ich hlavným cieľom pomôcť posilniť miestne inovačné ekosystémy a ich inovačné výstupy, čo vedie k zvýšeniu celkovej inovačnej výkonnosti každej krajiny.

Zameranie iniciatívy je focusované na potravinárstvo, prvovýrobu potravín a surovín potravinového priemyslu, ale i na oblasť odpadového hospodárstva pri výrobe potravín a poľnohospodárskych produktov, v oblasti ekologizácie, zvyšovania kvality, vývoja aplikácií a softvérov určených pre Agri-Food segment a zdravotných benefitov potravín. Podporuje ciele EÚ zamerané na vytváranie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie nápady na produkty a služby pre Európu.

Jedno z týchto centier EIT Food sa nachádza i v Slovenskej republike a zastrešujú ho Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Slovak Business Agency, ktoré organizuje aj tento CHALLENGE LABS 2021 na Slovensku. V rámci neho získajú aktívni účastníci nielen nové vedomosti a zručnosti v oblasti dizajnového myslenia, podpory inovatívnych myšlienok a start-upových nápadov, ale i možnosť pracovať na svojom nápade v Agri-Food segmente formou súťaže a odprezentovať  ho pred odbornou porotou na Slovensku. Víťazný tím získa nielen finančnú odmenu vo výške 2.000 EUR, ale i možnosť uchádzať sa o ďalšie podporné programy EIT Food, resp. EÚ v celoeurópskom priestore či možnosť zaujať odborníkov, potenciálnych zákazníkov a investorov. Takéto podujatie sa pritom koná vo viacerých krajinách EÚ, v rámci ktorého chceme podporiť inovátorov a tiež riešiť lokálne či národné výzvy v oblasti Agri-Food segmentu.

Pridajte sa k nám a prihláste sa do súťaže TU.

 

Vďaka účasti v CHALLENGE LABS:

•          získate zaujímavé vedomosti a zručnosti v oblasti inovácií, dizajnového myslenia a tímovej spolupráce,

•          zoznámite sa inými inovatívnymi ľuďmi a tímami a budete zdieľať svoje skúsenosti,

•          podporíte rozvoj inovačného a dizajnového myslenia potrebného pre presadenie inovácií v modernom svete,

•          získate kontakty na odborníkov z radov potenciálnych zákazníkov, investorov, tvorcov politík či dôležitých hráčov v Agri-Food sektore,

•          získate možnosť vyhrať so svojím nápadom 2.000 EUR. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

My Vám pomôžeme pretaviť Vašu myšlienku do reality.