Slovenský projekt aj tento rok v európskom finále

Európska komisia každoročne vyhlasuje Európsku cenu za podporu podnikania. Do užšieho výberu bolo tento rok z 53 posunutých 19 projektov v šiestich kategóriách. Do kategórie „zodpovedné podnikanie“ sa tento rok prebojoval aj slovenský projekt AV mobilita, chránená dielňa špecializujúca sa na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života. To, či získa aj cenu bude známe na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse, Litva a zúčastnia sa ho všetci nominovaní kandidáti. Jeden z projektov zároveň získa aj prestížnu cenu Veľkej poroty.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, ohľadne tohtoročné užšieho výberu uviedol: „Originalita a kreativita týchto pozoruhodných projektov dokazuje, prečo je pre riadenie európskych podnikov tak dôležité využiť podnikateľského ducha. Tento rok sa veľa projektov zameralo na mladých ľudí, pričom ukazujú, že je dôležité podporovať podnikateľskú mladosť Európy. Všetky tieto iniciatívy aj naďalej dokazujú, že oporou európskej ekonomiky sú malé a stredné podniky.

AV mobilita s.r.o. sa ako pilotná organizácia zamerala na opravy automobilov a koordinuje ďalšie chránené dielne, ktoré sú súčasťou projektu pre osoby so zdravotným postihnutím: Škoda Handy v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline. Podieľa sa na kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách združenia registrovaných osôb so zdravotným postihnutím po celom Slovensku. Tento systém umožňuje hladkú integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti prostredníctvom sprostredkovania špeciálnej ceny vozidiel a pomocou komplexnej teoretickej a praktickej prípravy uchádzačov o vodičský preukaz viesť auto. V roku 2009 získala dielňa ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného procesu.

Od roku 2006 je Európska cena za podporu podnikania odmenou za vynikajúce výsledky v oblasti podpory podnikania a malých podnikov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od svojho začiatku bolo prihlásených viac ako 2 500 projektov a celkovo bolo podporených vytvorenie viac ako 10 000 nových firiem. Cieľom ocenenia je identifikovať a rozpoznať úspešné aktivity a iniciatívy na podporu podnikov a podnikania, ktoré zobrazujú a zdieľajú príklady osvedčených podnikateľských zvykov a zásad, pričom vytvárajú väčšie povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú podnikatelia v európskej spoločnosti a podporujú a inšpirujú potenciálnych podnikateľov.

Prehľad ďalších postupujúcich projektov

 

DISKUSIA