Slovenský projekt medzi najlepšími

Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA) je odmenou pre tých, ktorí majú odvahu inovovať a pomáhať podnikom vo svojej krajine. Tento ročník bol úspešný aj pre Slovensko: projekt REGIONFEMME sa spomedzi viac než štyroch stoviek projektov prepracoval až medzi 14 najlepších. Úspech je to väčší, že po druhýkrát v histórii udeľovania cien sa súťaže zúčastnilo všetkých 27 členských štátov EÚ.

Slovensko-rakúsky projekt REGIONFEMME právom patrí medzi najlepšie národné iniciatívy na podporu podnikania a dôstojne reprezentuje jednu z podnikateľských stratégií na Slovensku. Na podrobnejšie informácie o tejto zaujímavej iniciatíve sme sa opýtali projektovej manažérky REGIONFEMME, pani Ivany Kondášovej.

Iniciatíva Regionfemme podporuje podnikanie žien. Aká bola motivácia vypracovať práve takýto projekt?

Počet žien podnikateliek a žien vo vedení firiem je na Slovensku i v Rakúsku nízky. Na to, aby prežili a napredovali je nevyhnutné, aby sa vzdelávali za účelom zefektívnenia podnikania, riadenia firmy či zvýšenia manažérskych kompetencií. Slovenské aj rakúske firmy prejavujú veľký záujem o nadviazanie kontaktov, rozšírenie svojich podnikateľských aktivít a o spoluprácu.

Tieto zistenia boli hnacím motorom na vypracovanie spoločného slovensko-rakúskeho projektu zameraného na podporu podnikania žien, rozvoj cezhraničnej spolupráce firiem, zvýšenie exportných schopností ich firiem a tiež zlepšenie manažérskych kompetencií žien. Projekt iniciovala Bratislavská regionálna komora v spolupráci s Hospodárskou komorou Viedeň a Združením žien v podnikaní.

V projekte REGIONFEMME ponúkame príležitosť zrealizovať svoje zámery ženám, podnikateľkám, budúcim podnikateľkám, manažérkam a konateľkám malých a stredných firiem, ktoré chcú svoje podnikanie naštartovať, zefektívniť alebo ďalej úspešne rozvinúť v susednej krajine.

Ako sa projektu darí v tejto fáze? Na čo ste najviac hrdá, že sa prostredníctvom tejto iniciatívy podarilo?

Od roku 2009 projekt bezplatne ponúka podnikateľkám, začínajúcim podnikateľkám, manažérkam a konateľkám, širokú škálu rôznych vzdelávacích a networkingových aktivít ako napr. semináre, stretnutia slovenských a rakúskych podnikateliek, poradenstvá k podnikaniu v Rakúsku, diskusné kluby, Akadémiu pre začínajúce podnikateľky, jazykové kurzy a iné podujatia. Prostredníctvom nich účastníčky získavajú užitočné a praktické informácie k začiatkom či zefektívneniu podnikania. Pridanou hodnotou podujatí je taktiež výmena skúseností, informácií, rád a odporučení, získanie inšpirácie, motivácie, nových kontaktov a spolupráce medzi slovenskými a rakúskymi ženami podnikateľkami. 

Projekt svojimi aktivitami pomohol stovkám ženám zefektívniť vlastné podnikanie. Desiatky žien, prostredníctvom Akadémie pre začínajúce podnikateľky začali úspešne podnikať. Mnohé podnikateľky začali podnikať alebo rozšírili svoje podnikanie do Rakúska. Prostredníctvom vzájomných slovensko-rakúskych stretnutí a návštev podnikov, získali ženy nové kontakty, vymenili si skúsenosti, nadviazali spoluprácu medzi sebou aj s rakúskymi partnerkami.

Pri sieťovaní je podnikateľkám veľmi nápomocná aj samotná stránka regionfemme, ktorá ponúka bezplatnú databázu a možnosť zverejniť svoju ponuku či dopyt a vyhľadať si partnerku na spoluprácu - http://www.regionfemme.eu/content/. Ženy po ukončení jednotlivých aktivít zostávajú naďalej medzi sebou v kontakte, stretávajú sa na ďalších aktivitách projektu aj mimo nej, vymieňajú si informácie a skúsenosti.

Regionfemme končí na budúci rok. Vidíte priestor v jeho ďalšom pokračovaní?

Regionfemme končí v januári 2013. Dovtedy však máme stále v ponuke rôzne podujatia: semináre, stretnutia žien, kluby, simulačné hry. Aj po ukončení projektu ponúkame podnikateľkám možnosť využiť databázu na stránke projektu, kde majú možnosť získať kontakty na slovenské a rakúske ženy. Prostredníctvom Newsletteru môžu spropagovať svoje podnikanie, ponuku, dopyt. Bratislavská regionálna komora bude aj naďalej ženám ponúkať už osvedčené aktivity ako Kluby, semináre, rôzne kooperačné stretnutia, poradenstvá, a iné užitočné aktivity s cieľom rozvoja vlastného podnikania, získania kontaktov, spolupráce.

Víťazi 6. ročníka Európskej ceny za podporu podnikania boli vyhlásení 15. novembra na slávnostnom udeľovaní cien počas zhromaždenia malých a stredných podnikov na Cypre. Projekt Outset zo Spojeného kráľovstva bol ocenený Veľkou cenou poroty za svoj jedinečný prístup k podporovaniu novovzniknutých podnikov tým, že pomáha najzraniteľnejším skupinám spoločnosti získať zamestnanie prostredníctvom založenia živnosti a rozbehu podnikania. Viac na tomto linku.

DISKUSIA