Špeciálne uznanie v súťaži EEPA 2020 pre slovenskú firmu KOVOTVAR Kúty

Komisia EEPA sa stretla 9. septembra 2020 s cieľom vyhlásiť výsledky súťaže EEPA 2020. Napriek aktuálnej situácii vo svete bolo do súťaže prihlásených 185 národných projektov z 27 krajín, ktoré demonštrovali inovácie, kreativitu a vášeň pre podporu podnikania. Národní koordinátori EEPA potom vybrali 49 najlepších projektov, z ktorých bol zostavený užší výber (viď zoznam TU).

Dva slovenské projekty, národní víťazi súťaže (Miesto pre všetkých, KOVOTVAR v.d. Kúty a INOVATO – Podnikateľsko - inovačné centrum, ŠVEC a spol. s.r.o., Vráble) žiaľ do užšieho kola nepostúpili.

Napriek tomu projekt spoločnosti KOVOTVAR, ktorý súťažil v kategórii „Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých“, na porotu veľmi zapôsobil a získal „Zvláštne uznanie“. Projekt získal prístup k ochrannej známke Kitemark (1), ktorú je možné použiť na vlastnú propagáciu na webovej stránke a sociálnych sieťach.

Všetky takto ocenené projekty ako aj celkoví víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení počas konferencie SME Assembly. Formát tejto konferencie, ktorá sa má konať v novembri (16.-17.11.), bude ešte upresnený.

Na ocenenie reagovala Ing. Marcela Tokošová, výkonná riaditeľka KOVOTVAR Kúty: „Aj keď nie sme absolútni víťazi, sme poctení touto špeciálnou cenou! Naše úsilie a presvedčenie, ktoré je základom nášho podnikania s možnosťou zamestnania pre všetkých, nie je o oceneniach. Ide o vnútorné presvedčenie - že je to tak správne! Špeciálne ocenenie, ktoré sme dostali, je pre nás zadosťučinením a zároveň ďalšou hnacou silou, aby sme v tom mohli pokračovať.“

O finálnych výsledkoch súťaže budeme informovať po skončení konferencie SME Assembly.

(1) Kitemark je britská ochranná známka pre kvalitu výrobkov a služieb, ktorú vlastní a prevádzkuje British Standards Institut. Patrí medzi najstaršie známky kvality produktu na svete.