Sprostredkovateľ ubytovacieho zariadenia ponúkajúci aj rezerváciu auta

Otázka

Dobrý deň, prosím o radu právnika.

Predstavte si, že by služba, ktorá prevádzkuje web umožňujúci majiteľom ubytovacích zariadení prijímať rezervácie cez internet, chcela sídliť na Slovensku. Súčasťou našej legislatívy je zákon 281/2011 Z.z., ktorý upravuje podnikanie cestovných kancelárií a agentúr. Ak by ale booking.com začal okrem ubytovania sprostredkovávať povedzme aj rezerváciu auta v požičovni niekde v okolí rezervovaného ubytovania, už by ňou bol. Okrem splnenia podmienky definície zájazdu by sa naň vtedy vzťahoval aj §3, (2), c). Nie som právnik. Sú moje závery správne?

Odpoveď

Spoločnosti ako sú booking.com vystupujú ako sprostredkovateľ služieb. Nie sú považované za cestovnú kanceláriu, nevstupujú priamo do zmluvného vzťahu s Vami, ale Vy vstupujete do zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením, ktoré si vyberiete. Zákon č. 281/2001 Z. z. vznikol z potreby zjednotenia pravidiel podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v Slovenskej republike s pravidlami, platnými v štátoch Európskej únie. V ustanoveniach zákona sú zakotvené princípy smernice EÚ č. 90/314/EEC o organizovanom cestovaní.

Za zájazd sa v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. rozumie:

(1) Zájazd na účely tohto zákona je vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb:

a) doprava,

b) ubytovanie,

c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc.

Práve cez písmeno c) by sa slovenská spoločnosť poskytujúca obdobné služby dostala do pozície cestovnej kancelárie, nakoľko často je s ubytovaním spojené aj zabezpečenie stravovanie (plná penzia, polpenzia, raňajky a pod.). Do 31.5.2010 sa za zájazd dokonca považovalo aj samotné ubytovanie na 3 a viac nocí.

Samozrejme veľmi dôležité je aj pochopenie úvodnej časti definície - vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb.

Zájazdom totiž nie je kombinácia služieb zostavená až na základe individuálnej požiadavky – teda ak si ubytovanie ako aj ostatné položky a termíny vyberá individuálne zákazník. V prípade objednávky ale tzv. pobytového balíčka stanoveného ako kombinácia služieb je to možné považovať za zájazd.