Start-upom prospieva medziregionálna spolupráca

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Vienna Business Agency a Združením mladých podnikateľov realizujú projekt TwinEntrepreneurs. Jeho podstatou je spolupráca podnikateľov z regiónu Viedne a Bratislavy. Aktivity projektu sú zamerané tak na existujúce, ako aj začínajúce spoločnosti s dôrazom na firmy s potenciálom rastu. Autori projektu zorganizovali koncom minulého roka networkingové podujatie, na ktorom odprezentovali Regionálnu štúdiu Viedeň / Bratislava – Analýza start-upov a mladých spoločností v regióne SK-AT (podpora a prostredie)“. Analýza poskytuje pohľad na rozvoj špecifických podporných opatrení na podporu spolupráce medzi start-upmi a rastovo orientovanými firmami v Bratislave a Viedni.

Analýza je jednou z hlavných aktivít projektu TwinEntrepreneurs. Z jej záverov vyplynulo, že start-upovské prostredie na Slovensku aj v Rakúsku potrebuje:

  • zaviesť transparentnosť v poskytovaní dotácií pre start-upy (napr. pri rozhodovacom procese)
  • poskytovať verejné informácie pre podnikateľov (informácie napr. o lacnejších priestoroch pre start-upy, dotáciách, biznis partneroch sú často nedostupné)
  • vzdelávať a podporovať podnikateľský duch u začínajúcich podnikateľov (zapracovanie agendy start-upov do programu vlády by pomohlo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tejto téme)
  • zlepšiť a posilňovať medziregionálnu spoluprácu (spoločné iniciatívy, projekty, workshopy, výmenné akcie napr. medzi regiónmi Bratislava – Viedeň, Brno – Budapešť, ...)

Stiahnite si celú analýzu

Ďalšou z nosných aktivít projektu TwinEntrepreneurs je séria 12-tich bezplatných workshopov. Tieto tvoria niekoľko okruhov  tak, aby účastník, ktorý ich absolvuje, získal komplexný pohľad na to, čo so sebou prináša podnikanie v zahraničí, aké má špecifiká a ktorým častým chybám sa treba vyhnúť. Od začiatku projektu v decembri 2012 bolo zrealizovaných 9 expertných workshopov, v rámci ktorých mali účastníci možnosť zadarmo získať cenné rady pre rozvoj ich podnikateľského plánu od skúsených expertov.

Ďalšími aktivitami plánovanými na zimu a jar 2014 je tretia séria bezplatných workshopov, ktorá sa uskutoční v marci / apríli 2014, bezplatný individuálny koučing sprevádzajúci start-upy pri krokoch rastu a semináre zamerané na expanziu podnikania do Rakúska. 

Viac informácií o projekte, jeho nasledujúcich aktivitách získate a prihlásiť na workshopy sa môžete tu.

O projekte slovami startupistov:

Alex: „Pred workshopmi sme chceli expandovať do Grazu alebo Innsbrucku. Teraz chceme rozšíriť naše podnikanie do Bratislavy.“

Jéremy: „Workshopy mi pomohli sústrediť sa na môj produkt a zistiť kde a ako začať podnikať.“

Ashraf: „Na medzinárodnej úrovni je na takejto vysokej úrovni ponúkané veľmi málo – a tieto workshopy boli presne to, čo som hľadal, aj keď som sa k nim dostal náhodou. Tiež sa mi páčila veľkosť skupín a správny mix ľudí, ktorí sa v nich stretli.“

Podobné články