Startup o tipovacej súťaži

Otázka

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom právnych podmienok spustenia startupu, na ktorom v súčasnosti s kamarátmi pracujem. Startup síce súvisí so stávkami/tipmi, ale potreboval by som sa uistiť, či podlieha zákonu 171/2005 o hazardných hrách, resp. či na spustenie našej aplikácie budeme potrebovať individuálnu licenciu od Ministerstva financií SR. Konkrétne by sa jednalo o aplikáciu, kde by si ktokoľvek mohol vytvoriť svoju stávku. Ten, čo stávku vytvoril, by dostal 10% vo forme kreditu pripísaných na jeho profil na stránke. Zvyšných 10% by išlo prevádzkovateľovi stránky, teda nasej spoločnosti. Existuje tiež výnimka, podľa ktorej sa za hazardné hry nepovažujú „hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia“. Chcel by som sa spýtať, či sa pre našu aplikáciu nedá uplatniť  táto výnimka podľa § 3 ods. 4b zákona 171/2005?

Odpoveď

Čo sa týka Vášho námetu na startup, tak podľa popisu by takáto tipovacia súťaž (pokiaľ by bola pravidelná) podliehala a spravovala sa zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon upravuje

a) podmienky prevádzkovania hazardných hier,

b) práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,

c) podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,

d) niektoré podmienky vzniku a činnosti národnej lotériovej spoločnosti,

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier,

f) dozor nad prevádzkovaním hazardných hier.

§ 3 uvedeného zákona upravuje definíciu hazardných hier. Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu (vo Vašom prípade je splnená táto podmienka), ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky (podmienky sú vopred dané vo Vašom prípade). Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti (vo Vašom prípade závistí výsledok od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti). Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry (splnené vo Vašom prípade).

 (2) Hazardnými hrami sú

a) lotériové hry,

b) hazardné hry v kasíne,

c) stávkové hry,

d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,

e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,

g) kartové hry mimo kasína,

h) charitatívne lotérie,

i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

Za hazardné hry sa nepovažujú

a) športové súťaže s cenami pre účastníkov,

b) hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia, .... atď

Čo sa týka hier relaxačného alebo športového charakteru je myslené napríklad internetové hlasovanie o najkrajšiu fotku, najkrajšie zviera a pod.. Víťaz takejto súťaže potom môže získať nejakú vecnú alebo finančnú cenu. Taktiež v prípade tzv. centíkového mariášu sa tiež napríklad jedná o hru relaxačného charakteru. Vo Vašom prípade je to zároveň aj podnikanie za účelom dosiahnutia zisku s hazardnej hry a o to viac podliehajúce uvedenej regulácii. O stanovisko môžete požiadať aj samotné Ministerstvo financií SR.