Strategický projekt CluStrat spája európske regióny

Projekt CluStrat po troch rokoch končí. Ako uviedol Antonio Bonaldo, riaditeľ oddelenia pre výskum a inovácie Regiónu Veneto, projekt bol príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi partnermi a stal sa testovacou základňou pre nový regionálny zákon o klastroch, ktorý je schopný účinnejšie podporovať inovácie a predvídať nové trendy.

Dopady projektu

V troch zadefinovaných rozvíjajúcich sa odvetviach, ktorými sú aktívne a zdravé starnutie, zelená ekonomika a udržateľná mobilita, projekt CluStrat vyvinul a otestoval nové možnosti, ktoré sa naskytajú v oblasti klastrových politík a inovácií.

Napríklad, rozvinula a implementovala sa spoločná metodika založenia nových klastrov, čo bude viesť k vzniku nových klastrov a k spolupráci v rámci niektorých stredoeurópskych regiónov. Takto bol napríklad založený nový klaster v Česko-Moravsko-Sliezskom kraji. V regióne Karlovy Vary sa vytvorili podmienky na založenie klastra v oblasti kúpeľníctva a balneológie, zatiaľ čo na Slovensku bolo zahájené tzv. Európske inovačné partnerstvo v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti.

Okrem toho vznikli nové formy spolupráce medzi rôznymi sektormi a tiež v rámci klastrov. Ako jeden z príkladov možno uviesť vznik nového medzisektorového klastra v oblasti inteligentných domov a bývania v talianskych regiónoch Veneto, Piemonte a Friuli-Venezia Giulia.

V Baden-Württembergu projekt viedol k zavedeniu novej priemyselne riadenej medziodvetvovej platformy v oblasti inteligentných domov a bývania prostredníctvom Ministerstva financií a ekonomiky Baden-Württemberg. Počas európskych veľtrhov, vrátane veľtrhov MEDICA v Düsseldorfe a IFAT v Mníchove boli prostredníctvom účasti rakúskych, nemeckých a maďarských klastrov testované nadnárodné formáty kooperačných podujatí C2C (client to client). Partneri z regiónov Saska, Horného Sliezska, Horného Rakúska, Slovenska a Friuli-Venzia-Giulia zasa iniciovali vytvorenie strategického partnerstva pre ľahké, pokročilé materiály, a systémy človek-stroj.

Týmto sa vytvoril systematický a prierezový prístup v klastrovej politike, ktorý sa postupne ujal v jednotlivých regiónoch. Tento nový prístup ide ruka v ruke so stratégiami inteligentnej špecializácie a podporuje ich efektívnu implementáciu.

„Pri spustení projektu pred tromi rokmi sme vstúpili takpovediac do neznáma. Dnes môžeme povedať, že všetci partneri prispeli k dosiahnutým výsledkom, ktorých úspechy teraz slávime," povedala Dr. Petra Puchner, generálna riaditeľka Steinbeis-Europa-Zentrum, ktorá projekt koordinuje. Dňa 18. septembra 2014 počas záverečnej konferencie v Benátkach konzorcium projektu CluStrat prezentovalo dosiahnuté výsledky za prítomnosti takmer 120 účastníkov z rôznych krajín.

Základné informácie

Projekt Clustrat je strategický inovačný projekt realizovaný v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Konzorcium tvorí 18 organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Trojročný projekt sa začal v októbri 2011 a je koordinovaný Steinbeis-Europa-Zentrum v úzkej spolupráci a za finančnej podpory Ministerstva financií a ekonomiky Baden-Württemberg.

www.clustrat.eu
Kontakt: dubrovayova@sbagency.skpolacek@sbagency.sk
 

Podobné články