Systémová podpora start-upov na Slovensku

Prezentácia podnikateľských potrieb v oblasti systémovej podpory start-upov na Slovensku bola témou utorkového stretnutia zástupcov zo Slovak Business Agency (SBA), KPMG Slovensko a komunity start-upov za diskusným stolom. Diskutovalo sa o bariérach, problémoch podpory start-upov na Slovensku, ako aj o návrhoch, odporúčaniach a pripravovaných konceptoch tejto podpory. Podujatie s názvom Systémová podpora start-upov na Slovensku organizovala Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu InnoFun.

Dôležitá je výchova a systémová podpora start-upov

V rámci diskusie boli vyšpecifikované súčasné bariéry a problémy v podpore start-upov. Ako podotkol zástupca SBA, jedným zo základných identifikovaných problémov je, medzi inými, i nejednoznačná identifikácia pojmu start-up na Slovensku. Ďalšou prekážkou je nesystémovosť, t.j. v rámci podpory start-upov sa často uplatňujú len jednorazové, ad hoc opatrenia a chýba systematická, dlhodobá podpora.

SBA predstavilo svoj pripravovaný koncept podpory start-upov. Možné návrhy spolupráce a odporúčaní boli následne prediskutované. V rámci týchto odporúčaní vidí start-up komunita na Slovensku najmä medzery vo výchove nových start-upov. Dôležité je taktiež zamerať sa na mentoring  a vzdelávanie zacielené na leadership a výchovu sales/predajcov na Slovensku. „Start-upy si navyše vyžadujú iné nástroje podpory ako malé a stredné podniky,“ zdôraznil zástupca spoločnosti Neulogy Ventures.

Slovensku chýba propagácia v zahraničí

K nedostatkom na Slovensku patrí aj slabá propagácia a marketing Slovenska v zahraničí, pričom Slovensku nechýba množstvo talentovaných ľudí s inovatívnymi nápadmi. Dôležité však zostáva viac zviditeľňovať Slovensko v zahraničí a budovať jeho kredibilitu. Všetci účastníci prejavili na záver stretnutia záujem o organizáciu podobných stretnutí aj v budúcnosti.

O projekte:
SBA sa v roku 2012 zapojila do medzinárodného projektu InnoFun, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť systém financovania inovácií. Projekt sa zameriava na urýchlenie výberového konania v rámci schém financovania. Jeho cieľom je, aby inovátori a regionálne štruktúry pracovali na schválení takých digitálnych komunikačných nástrojov, ktoré pomôžu prekonať komunikačné priepasti medzi inovátormi a subjektmi poskytujúcimi financie. Projekt InnoFun je realizovaný konzorciom 13 partnerov z 9 európskych krajín za podpory programu Interreg IV C. InnoFun sa nezaoberá financovaním projektov, ale zameriava sa na inováciu hodnotiaceho procesu.

Pre viac informácií kliknite http://www.innofun.org/

Podobné články

  • Hľadáte investora pre svoj startup? Chcete sa dozvedieť, čo sa práve deje na trhu slovenských nápadov s domácim kapitálom? Pozývame vás na odborné fórum, kde budete mať možnosť odprezentovať svoj projekt a vypočuť si inšpiratívnu panelovú diskusiu s investormi. Zúčastnite sa odborného fóra s názvom Slovak venture capital forum.

  • Koncom novembra sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu "Študentská podnikateľská cena 2014", ktoré podporila SBA.

  • Odborná hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov TUKE, priemyselnej sféry, úspešnej startup komunity, potenciálnych investorov a Slovak Business Agency (SBA), ktorá súťaž sponzorsky podporila, hodnotila startupy, ktoré prezentovali svoje biznis plány v Startup Centre TUKE.

DISKUSIA