Úľ nápadov: Pracuješ alebo študuješ? V našom úli stíhať budeš!

Máš nápad, s ktorým si sám nevieš rady alebo ešte stále hľadáš svoj smer v biznise? Budeš mať možnosť nahliadnuť do praxe, kde ti skúsení podnikatelia ukážu, ako to v podnikateľskom svete chodí, čo ti môže v začiatkoch rozbiehania vlastného biznisu pomôcť, či akým chybám sa vyvarovať.

Prihláste sa a pracujte na svojom podnikateľskom nápade, či už ako jednotlivec alebo ako tím!

NA 4 MESIACE ZÍSKAŠ?

  • 40 hod. mentoringu
  • zariadený Coworking 24/7
  • wifi pripojenie a prístup k tlačiarni
  • networking a pravidelný feedback
  • zasadačka na rokovanie typu „one to one“

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

 

Registrujte sa cez Žiadosť, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: do 31.07.2020

KONTAKTY: ap@npc.sk

 

Služba Akcelerátor sa poskytuje v rámci Komponentu č. 2 Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení  v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 12 OPII , kód ITMS2014+313041l861.

 

PRE KOHO?

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.