Uskutočnite svoj sen o podnikaní v Číne. Prihláste svoj projekt

Malí a strední podnikatelia, i väčšie spoločnosti, ktoré vo vzťahu k Číne stále figurujú ako MSP, majú teraz možnosť ukázať sa a presadiť svoj projekt na veľkom čínskom trhu. 

V rámci projektu na podporu spolupráce MSP medzi Čínou a krajinami Strednej a východnej Európy (SVE) ako súčasť medzinárodnej aktivity Číny na podporu spolupráce so zahraničnými MSP „IPIEC Global 2020 - Intellectual Property Innovation & Entrepreneurship Contest Global” (https://ipiecglobal.wtoip.com/) majú malí a strední podnikatelia možnosť predložiť svoj podnikateľský zámer, ktorý by chceli v Číne zrealizovať a odborná porota vyberie 10 najlepších projektov. Výhercom pomôžu čínske asociácie na podporu MSP s hľadaním partnerov, marketingom a realizáciou projektu v niektorom z priemyselných parkov v Číne.

Zameranie projektov by malo byť:

 • všeobecné letectvo
 • priemyselná výroba a obchodné služby
 • umelá inteligencia a Big Data
 • medicína a zdravotnícke prístroje
 • IT technológie
 • nové formy energie
 • poľnohospodárstvo
 • ochrana životného prostredia
 • nové druhy materiálov

Ponuka platí pre MSP, ale aj väčšie spoločnosti, ktoré vo vzťahu k Číne stále figurujú ako MSP.

Vyhodnocovacie podujatie sa uskutoční 18. novembra 2020 fyzicky v Pekingu a súčasne formou online. Bude pozostávať z 3 častí:

 • Slávnostné založenie Výskumného centra pre MSP Čína-MSP z krajín Strednej a východnej Európy
 • Kooperačná konferencia MSP Číny a SME (matchmaking conference)
 • Vyhodnotenie projektov a určenie víťazov (CEEC Sub-Contest of IPIEC Global 2020).

 

Pre viac technických informácií o formáte projektov a spôsobe ich predkladanie je možné kontaktovať priamo zástupcov nasledovných organizácií:

 • Ms. PENG Ruoqing, Project Manager of China Centre for Promotion of SME Development, pengruoqing@chinasme.org.cn
 • Ms. WU Shiyu, Project Manager of China Centre for Promotion of SME Development, Wushiyu@chinasme.org.cn
 • Mr. ZHANG Jiahao, Project Manager of European Office, China-CEEC SME Cooperation Zone in Cangzhou, zjhhhq@163.com