Výhody ochrannej známky

Otázka

Dobrý deň želám, zvažujem zapísanie ochrannej známky. Vedeli by ste mi uviesť výhody a prípadne i nevýhody?

Odpoveď

Ochranná známka je dôležitým nástrojom budovania imidžu spoločnosti a chráni jej majiteľa pred tým, aby jednak ktokoľvek iný bez jeho súhlasu zhodne označoval svoje výrobky a jednak používal označenie zameniteľné s označením, ktoré je predmetom ochrany. Ochranná známka je pre spotrebiteľa jasným signálom, že kupuje originál a nie napodobeninu. Náklady spojené s touto ochranou sú pomerne prijateľné. Platnosť známky je 10 rokov a podanie prihlášky do troch tried tovarov, resp. služieb Vás vyjde 166 €. Následná obnova zápisu stojí  133 €. S otázkami ako presne postupovať je možné sa obrátiť na Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri CVTI SR. Obe tieto inštitúcie Vám poradia bezplatne.

Podobné články