Výsledky výzvy: Dlhodobé individuálne poradenstvo - Bratislava

Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli dňa 16.apríla 2020 zasadla 9. júna 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5.  Rastového programu.

Úspešní žiadatelia:

26HOUSE s.r.o.

4 Laby s.r.o.

airwings, s. r. o.

AKUBA s. r. o.

Analytica Design spol. s r.o.

Autech, s.r.o.

blue Wolf consulting s. r. o.

BpV Construction, s. r. o.

CEREA,spol. s r.o.

Coffia s.r.o.

CONSTRUCTSTEEL s. r. o.

creative studio yo s. r. o.

Dagital Legal, s.r.o.

Doktor Webster s.r.o.

DOLL s. r. o.

Euro-Ázijské konzultačné a vzdelávacie centrum , s r.o

Extraordinary s.r.o.

FAJ s. r. o.

Flóra Bratislava Výstava s.r.o.

GROWLER s.r.o.

GuruKnows, s.r.o.

HOCKEY TOUR s. r. o.

IMUNITY s.r.o.

Ing. Jozef Ťapajna - Elektro-projekt

Ing. Peter Benko - INECS

Ing. Samuel Kelemen

Ing.Arch.Petra Tauberova - PETRA MARK

Internationals Bratislava s.r.o

InterSpa, s. r. o.

JAKT s.r.o.

JB MEDIA s.r.o.

Kancelária SK s.r.o.

Kontentino s.r.o.

Linden Tree Asset Management s. r. o.

LODICAK s.r.o.

Ľudmila Pastuchová

MDMH2, s.r.o.

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

Miries, s.r.o.

Morandi s.r.o.

Movement academy, s.r.o.

MyCoffee, s. r. o.

Nástroje HORVÁTH s. r. o.

Olivovníky s. r. o.

Petra Kopecká- Výživový špecialista

Profi Vision s.r.o.

REINS INVEST s.r.o.

SOWA gym s.r.o.

Spacemanic s.r.o.

Symptomedica s.r.o.

The Banana s. r. o.

Tiberios s.r.o.

Translata, spol. s r. o.

VALENT kuchyne interiéry spol. s.r.o.

We Think Creations s.r.o.

Yavanna

Zelený klobúk,s.r.o.

ZIK, s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť č. 02

Žiadosť č. 06

Žiadosť č. 14

Žiadosť č. 19

Žiadosť č. 20

Žiadosť č. 21

Žiadosť č. 26

Žiadosť č. 38

Žiadosť č. 40

Žiadosť č. 43

Žiadosť č. 44

Žiadosť č. 48

Žiadosť č. 49

Žiadosť č. 52

Žiadosť č. 53

Žiadosť č. 54

Žiadosť č. 55

Žiadosť č. 57

Žiadosť č. 62

Žiadosť č. 63

Žiadosť č. 68

Žiadosť č. 69

Žiadosť č. 70

Žiadosť č. 77

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.