Výsledky Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Inkubátor – Fyzické členstvo a Virtuálne členstvo

 

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Fyzické a Virtuálne členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú v rámci Fyzického členstva neobmedzený prístup ku kancelárskym priestorom a v rámci oboch členstiev prístup k zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

 

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 11. decembra 2020 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu.

 

Úspešní Žiadatelia o Fyzické členstvo:

 

1.         MENTRA s. r. o.

2.         Zuzalo s. r. o.

 

Úspešní Žiadatelia o Virtuálne členstvo:

 

1.         VAVA Land s. r. o.   

2.         Centrum bezbariérovej komunikácie

 

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

 

1.         V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2020_0002_PO-0003

2.         V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2020_0002_PO-0004