Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli  zasadla 7. mája 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

 

Úspešní žiadatelia: 

 • Colorfullmadeshop s.r.o.
 • PACK Trade s.r.o.
 • TopCut s.r.o.
 • Ing. Peter Paluš - Consulting
 • Kora Bella Style s.r.o.
 • Moonshot Holding s.r.o.
 • ARTICARD s.r.o.
 • Anima Group, s.r.o.
 • Applipower, s.r.o.
 • Colonel s.r.o.
 • FEX s.r.o.
 • IQ Machining, s.r.o.
 • Lucom Technologies s.r.o.
 • Naureus s.r.o
 • ORAMAX s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 • Žiadateľ 1
 • Žiadateľ 2
 • Žiadateľ 6
 • Žiadateľ 10
 • Žiadateľ 12
 • Žiadateľ 16
 • Žiadateľ 20
 • Žiadateľ 23

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.