Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo (v oblasti elektronického podnikania)

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomocrealizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti. 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli  zasadla 7. mája 2020  Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.

 

Úspešní žiadatelia: 

 • Kiwi creative s.r.o.
 • GINKA, s.r.o.
 • CHX s.r.o.
 • Jožko Farmárik s.r.o.
 • Moonshot Holding s.r.o.
 • POHAN s.r.o.
 • SnAP international s.r.o.
 • Marián Sivulič – Kriváň
 • Mgr. Jakub Leščinský
 • Walldecor s.r.o.
 • Froggy market s.r.o.
 • STGroup&Co. s.r.o.
 • STUDŇA ZDRAVIA  s.r.o.
 • Be Lenka s.r.o.
 • European Veterinary Specialist in Dermatology, s.r.o.
 • SKM TRADE, s.r.o.
 • P-PARKET, s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 • Žiadateľ 25
 • Žiadateľ 26
 • Žiadateľ 27
 • Žiadateľ 29
 • Žiadateľ 30
 • Žiadateľ 32
 • Žiadateľ 33
 • Žiadateľ 34
 • Žiadateľ 36
 • Žiadateľ 42
 • Žiadateľ 44
 • Žiadateľ 46
 • Žiadateľ 47
 • Žiadateľ 48
 • Žiadateľ 53

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, Prioritná os: 3, kód projektu: NFP313031H810, v súlade s komponentom č. 7 b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich mikro, malých a stredných podnikov v SR.