VÝSLEDKY VÝZVY: Startupy, prihláste sa na mesačný pobyt v Cambridge Innovation Center! Výzva je otvorená!

Iniciatíva Startup Sharks zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy poskytuje slovenským startupom prostredníctvom komponentu 3 – Startup Ocean možnosť vycestovať na stážový pobyt do prestížnych centier na podporu podnikania v zahraničí.

Na základe zverejnenej výzvy zasadla 10. decembra 2018 odborná komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom vo forme zabezpečenia účasti na medzinárodnom stážovom pobyte v Cambridge Innovation Center v Cambridge, MA (USA).

Päť úspešných žiadateľov (MSP) získalo zabezpečenie pobytu v období od 1.2.2019 do 28.2.2019 pre dvoch svojich zástupcov. Pobyt zahŕňa možnosť využiť pracovné miesto, mentoringové a konzultačné služby a množstvo workshopov a networkingu priamo v Massachusetts.

Úspešní žiadatelia:

Žiadateľ 01 Biotron Labs s. r. o.

Žiadateľ 03 vacatuner s. r. o.

Žiadateľ 07 Luigi's Box, s.r.o

Žiadateľ 10 Event Advisor s.r.o.

Žiadateľ 14 VIRTUAL EVERYTHING s.r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme a prajeme úspešný pobyt v USA!

 

Žiadatelia, ktorí nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie žiadosti:

Žiadateľ 02 Kickresume s.r.o.

Žiadateľ 04 Unite s.r.o.

Žiadateľ 05 Songoroo s. r. o

Žiadateľ 06 PÁNI BAKLAŽÁNI s.r.o

Žiadateľ 08 STarts s.r.o

Žiadateľ 09 CVIKER s.r.o.

Žiadateľ 11 B4D, s.r.o.

Žiadateľ 12 Jakub Kopper

Žiadateľ 13 DANUBE Capital Advisors s. r. o.

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Schémy na podporu startupov (2017 – 2015) (schéma de minimis) – komponent 3.

Detailné výsledky zasadnutia komisie na stiahnutie TU.