Výsledky výzvy: Vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete (Startup Sharks) - január

Na základe zverejnenej výzvy - Startupisti, vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete – podnikatelia – zasadala 10. 01. 2022 Komisia V/2022. Tá rozhodla nasledovne:

 

Schválené žiadosti:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Výška podpory

Grand Beats Production s.r.o.

10. 01. 2022

11 000€

Petinka s.r.o.

10. 01. 2022

10 000€

 

Neschválené žiadosti:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

č.15

10. 01. 2022

Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky