VÝSLEDKY VÝZVY: Zaradenie žiadateľov do Virtuálneho inkubátora

Na základe výzvy zverejnenej na webovom portáli www.npc.sk zasadla dňa 17.03.2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o zaradení žiadateľov do programu Virtuálneho inkubátora v rámci podaktivity 1.6. Inkubačný program NPC v regiónoch Slovenska (IP)  Národného projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch.

 

Uspešní žiadatelia:

 

Lenka Harvanová MILENA ORGANIC

Detská železnica Košice - Doprava, s. r. o.

T-Tatra s.r.o.

Dávid Sontág - OBjAL

Kreatívne, s.r.o.

City Care s.r.o.

MOVEMENT, s.r.o.

Ing. Lenka Macová- PRALINKOVO

Drevostav MINILIGA TALENTOV, s. r. o.

Marcela Vadász- Slovenské džemy

Pozemkový register s.r.o.

Michalove Konzervárne s. r. o.

Odvážene s. r. o.

Delicious but Tasty s.r.o.

Dobré Pivko, s.r.o.

Liptovskô, s.r.o.

VIKTORIO PLAY, s.r.o.

PerBiotiX s.r.o.

REN Group s.r.o.

AiMoffcl s.r.o.

IO s. r. o.

 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných na schválenie:

 

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0001

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0002

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0010

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0013

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0020

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0021

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0023

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0028

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0031

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0033

V_16-V_NP-REG_2021_0001_PO-0036