Vysoká škola webová – vydolujte z internetu úspech (Bratislava)

04.august 2020 | 09:00 - 06.august 2020 | 13:00

Čo všetko môžete urobiť pre úspech vašej firmy na internete? Možností je mnoho. A netreba na to mať „vysokú školu webovú“, ani tisíce eur na reklamy. Dostanete cenné informácie o tom, čo je pre vašu firmu v internetovom svete naozaj dôležité a čo nie. Kopu dobrých tipov a nízkonákladových riešení z praxe, ktoré fungujú.

Tento workshop je pre vás, ak:

 • ste podnikateľ (firma, živnostník) ktorý chce byť na internete viac viditeľný
 • vás pandémia, alebo konkurencia donútila k zmenám v podnikaní
 • chcete využiť široké možnosti digitálnych technológií

O čom budeme hovoriť:

 • čo všetko môžete na internete využiť na komunikáciu so zákazníkmi, o predaji vašich produktov či služieb
 • ako sa buduje dôveryhodnosť a renomé firmy na internete
 • ako sa dá robiť online marketing aj bez veľkého rozpočtu
 • súčasťou vzdelávacieho podujatia budú praktické rady a užitočné tipy 
 • získate možnosť krátkej konzultácie o probléme, ktorý neviete na webe vyriešiť

Aká úroveň znalostí sa očakáva:

Vzdelávacie podujatie je určené najmä pre firmy a živnostníkov, ktorí sa v oblasti firemnej prezentácie na webe, internetového predaja a online marketingu považujú za začiatočníkov a mierne pokročilých. Vítaní sú aj tí, ktorí sa chcú alebo potrebujú v týchto sférach lepšie zorientovať alebo dovzdelať.

Harmonogram série podujatí:

Téma č. 1 – Budujte si renomé top firmy na webe

4.8. / 9:00 – 13:00 hod.

Téma č. 2 – Odlíšte sa od svojej konkurencie

5.8. / 9:00 – 13:00 hod.  

Téma č. 3 – Nenechajte sa zaskočiť na sociálnych sieťach

6.8. / 9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Ukončenie registrácie: 31.7. do 12:00 hod

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Vladimíra Bukerová, ktorá spoločne s bratom vedie firmu LanMou. Venuje sa kompletnej internetovej prezentácii, SEO a online marketingu. „Naším cieľom je pomôcť firmám premeniť prvotný kontakt s potenciálnym klientom na dlhodobý a vzájomne prospešný vzťah.“

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.