Vytvorte si e-shop (regióny)

09.jún 2020 | 16:00 - 19:00

9_6_AP_TN_Vytvorte-si-e-shop-(FB-cover).jpg

 

Workshop pre tých, ktorí chcú začať prevádzkovať e-shop a vytvoriť si ho podľa svojich predstáv. Pozornosť budeme venovať open source riešeniu WooCommerce od Wordpressu a lektor bude zdieľať mnoho užitočných rád a informácií.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo je to Wordpress WooCommerce
  • Ako na eshop cez Wordpress
  • Nastavenie PayPal platieb a platieb na bankové účty
  • Vlastné emailové hlásenie
  • Ako google nájde vaše produkty vo vyhľadávači

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Adrián Wengrín – spoluzakladateľ úspešnej marketingovej agentúry Marketing art. V súčasnosti sa  dlhodobo venuje projektovému manažmentu a online marketingu. Je taktiež odborníkom v oblasti cashflow, e-commerce a webdizajnu.

KEDY

9.6. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

>>>REGISTRUJTE SA<<<

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 4.6. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.