Výysledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky do 3 rokov

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom do 3 rokov od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov a/alebo leteniek v mieste konania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 17.8.2020 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

  1. Symptomedica s.r.o.
  2. VITA company s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme a prajeme úspešnú cestu na zvolené zahraničné podujatie.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.