VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV V STAVEBNÍCTVE NA ZAPOJENIE DO PRIESKUMU

Podnikáte ako firma či živnostník v stavebníctve a aj vaše podnikanie zasiahla koronakríza? Pridajte sa k účastníkom prieskumu, ktorý v súčasnosti realizujú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica medzi členmi obidvoch zväzov a ďalšími podnikateľmi v stavebníctve.

Cieľom prieskumu je zmapovať dopady koronakrízy na sektor stavebníctva – zamestnanosť, objem stavebných zákaziek, tržby i celkovú udržateľnosť podnikania, zistiť mieru využitia rôznych opatrení štátnej pomoci v minulom aj tomto roku podnikateľmi z tohto sektora, ako aj ich názory na iné štátne opatrenia, ktoré by najviac pomohli firmám a živnostníkom podnikajúcim v stavebníctve na udržanie a znovu naštartovanie podnikania.

 

Vedenie obidvoch zväzov chce výsledky prieskumu využiť ako podklad pri rokovaniach s vládou SR a zodpovednými ministerstvami na presadenie cielených opatrení pre podnikateľov zo sektora stavebníctva na udržanie podnikania v tomto sektore.

 

DOTAZNÍK