Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu.

Podmienky, ktoré musia uchádzači na výver OH splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber OH.

Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete v nasledujúcom odkaze:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom OH:

Ing. František Babuljak, e-mail: frantisek.babuljak@mhsr.sk, telefón: +421 2 48 54  2235