Webový inzertný portál pre občiansku inzerciu

Otázka

Dobrý deň. Aké podmienky treba splniť, ak chcem prevádzkovať webový inzertný portál pre občiansku inzerciu? Aké náležitosti musí stránka obsahovať z právneho hľadiska, aká právna forma je najvhodnejšia pre tento typ činnosti a či je potrebná aj v období, keď portál nebude generovať žiadne príjmy? Prípadne
iné informácie, ktoré sú potrebné pre túto činnosť.
 
 

Odpoveď

Predpokladám, že cieľom založenia tohto inzertného portálu je dosiahnutie zisku. V takom prípade máte záujem začať podnikať, čo je možné buď formou živnosti alebo inou zákonom povolenou formou akou je napr. s.r.o. S ohľadom na viaceré hľadiská je na Vás, ako formu podnikania zvolíte. Nakoľko začínate s podnikaním, a neviete odhadnúť, či budete vykazovať dostatočný príjem, pravdepodobne by bolo vhodnejšie zvoliť podnikanie formou živnosti, nakoľko tá má isté výhody v oblasti platenia daní a môžete ju v prípade „nezdaru“ pozastaviť. Vtedy však živnosť (portál) nemôžete prevádzkovať. Treba však zvážiť všetky aspekty, ktoré môžu byť rozhodujúce pre posúdenie, či je pre Vás vhodnejšie podnikanie formou živnosti alebo  formou obchodnej spoločnosti.  
 
V prípade živnostenského podnikania je potrebné samozrejme založiť živnosť (na živnostenskom úrade Vám poradia, ktoré živnosti sú pre Vás vhodné podľa toho, aké služby presne chcete na svojom portáli ponúkať). So živnostenským podnikaním sú samozrejme spojené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a ďalšie zákonné povinnosti. Čo sa týka konkrétnej podoby stránky, mala by obsahovať predovšetkým Vaše identifikačné údaje ako živnostníka, resp. firmy a podrobné podmienky využitia inzercie na Vašom portáli s uvedením služby, prípadnej registrácie (s tým spojená ochrana osobných údajov), cenníka, formy úhrady, reklamácie a pod.