Začni podnikať pomocou franchisingu (Bratislava)

15.október 2020 | 17:00 - 20:00

Rozmýšľali ste už o tom, ako by sa dalo podnikať pomocou franchisingu? Zorganizovali sme pre vás jedinečné networkingové podujatie, kde sa dozviete, ako sa dá začať váš budúci biznis pomocou tejto platformy. Naši dvaja lektori vám porozprávajú svoje príbehy a aké výnimočné podnikanie pomocou franchisingu môže byť, keďže každá franchisa je niečím iná.

ČO SA DOZVIETE:

  • čo je franchising a ako funguje
  • koncepty úspešných franchisingov ŠTRBSKÉ PRESSO a Subway
  • aký je obsah daných franchisingových balíkov?

KTO SÚ VAŠI LEKTORI:

Michal Pollák – úspešný podnikateľ, ktorý v roku 2014 vytvoril a založil projekt - ŠTRBSKÉ PRESSO, (unikátna zdravá slovenská káva), s ktorým vďaka jeho kvalite, jasnej filozofii, nápaditosti a kreatíve úspešne preniká na slovenský trh.

Matej Varga – úspešný businessman, ktorý stojí na čele slovenského Subway. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je už od roku 2013, od kedy sa snaží čo najefektívnejšie prispievať k budovaniu tohto brandu.

KEDY?

15.10.2020, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 13.10.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.

Skupinové poradenstvo – Informačné a popularizačné aktivity: Podpora sieťovania, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.