Základné esencie biznisu (regióny)

13.október 2020 | 16:00 - 18:00

Podnikanie je lekciou úspechov aj vlastných zlyhaní. Je zmesou odvahy, inštinktu, vytrvalosti, či fantázie. Ale aj príležitosťou nájsť zdravú rovnováhu.

ČO SA DOZVIETE?

  • najväčšie chyby v prvých rokoch podnikania
  • úprimný biznis, úprimná komunikácia, úprimné biznis partnerstvá
  • byť zdravý a zároveň podnikať nie je samozrejmosť - nastavte si work/life balance
  • prečo je strach a neistota najlepší priateľ podnikateľa

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, mentor a konzultant v oblasti online biznisov. Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO zameraného na online rozvoj malých a stredných podnikov. Viac ako 14 rokov sa venuje online biznisu s dôrazom na Open Source redakčné systémy.

KEDY?

13.10. 2020

16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 6.10. 2020 do 23.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.