Založenie e-shopu - predaj oblečenia

Otázka

Dobrý deň, chcela by som založiť internetový obchod - predaj oblečenia. Chcem sa spýtať, aké sú kroky k založeniu e-shopu, presnejšie:

  1. Čo treba zariadiť, aby bol právne e-shop v poriadku?
  2. Všeobecné obchodné podmienky - ako ich vytvoriť? Treba ich niekde nechať overiť alebo čo presne treba urobiť?
  3. Zmluva na diaľku a reklamačná zmluva - čo presne treba vybaviť?
  4. Registračná pokladnica - potrebujem nejakú špeciálnu?
  5. Potrebujem nejaké certifikáty?

Odpoveď

Dobrý deň, na založenie a otvorenie e-shopu potrebujete získať živnostenské oprávnenie na ohlasovaciu živnosť
19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod/veľkoobchod).

Toto oprávnenie získate na miestne príslušnom obvodnom úrade, na jednotnom kontaktnom mieste, alebo existuje jedno elektronické jednotné kontaktné miesto na stránke ministerstva vnútra, prostredníctvom ktorého môžete požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Podľa toho, či chcete prevádzkovať e-shop ako fyzická osoba živnostník alebo ako právnická osoba obchodná spoločnosť budete musieť absolvovať ďalšie kroky voči zdravotnej poisťovni alebo obchodnému registru a v obidvoch prípadoch po získaní živnostenského oprávnenia alebo založení obchodnej spoločnosti aj voči daňovému úradu.

Platiteľom DPH sa stávate povinne po prekročení obratu 49 790 euro za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Pokiaľ máte záujem stať sa dobrovoľným platiteľom DPH, môžete požiadať správcu dane, k žiadosti vyplníte dotazník, predložíte všetky skutočnosti, ktoré by vám mohli napomôcť, ako napríklad nejaké uzatvorené zmluvy alebo iné skutočnosti dokazujúce, že sa platiteľom DPH stanete čoskoro aj povinne a správca dane vám po schválení a možnom miestnom zisťovaní vyrúbi kauciu vo výške 1000 – 2000 euro, ktorú si ako zábezpeku ponechá po obdobie jedného roka.

Návrh reklamačného poriadku

Obidva dokumenty vám môžu slúžiť ako vzor, ktorý je potrebné upraviť na vaše podmienky. Pokia budete tovar predávať a zasielať na dobierku, elektronickú registračnú pokladňu nepotrebujete. Potrebujete ju len v prípade, ak sa rozhodnete predávať tovar aj priamo zákazníkovi v nejakom odbernom mieste.

Čo sa týka certifikátov, pokiaľ dovážate tovary z krajín EÚ, alebo tretích krajín dodávateľ by mal mať už k výrobkom certifikáty, špeciálne certifikáty potrebujete len v prípade, ak chcete na náš trh uvádzať doteraz neuvedené výrobky z oblasti potravinárstva, liečív, kozmetiky a podobných odvetví.

 

Zverejnené v roku 2013

 

Podobné články