Záverečná konferencia a stretnutie partnerov projektu INNO INDUSTRY

Minulý mesiac sa konala záverečná konferencia a stretnutie partnerov medzinárodného projektu INNO INDUSTRY v Slovinsku. Účelom konferencie bolo propagovať výsledky projektu, ktorými sú akčné plány, dobré príklady praxe, dosiahnuté zmeny politík a ďalší kontakt aktérov projektu na medzinárodnej úrovni. Časť konferencie bola zameraná na panelovú diskusiu krokov, ktoré sú potrebné pri digitálnej transformácii priemyslu – prechode na priemysel 4.0.

Viac informácií o konferencii sa dozviete tu:
https://www.npc.sk/sk/projektove-aktuality/zaverecna-konferencia-a-stret...

Záznam z konferencie v anglickom jazyku nájdete tu:

Tento projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

#INNOIndustry