Ženy v biznise I.: Spravili by niečo inak? (regióny)

04.november 2020 | 16:00 - 19:00

Vymeniť stabilné zamestnanie a istý príjem za neistotu podnikania vie byť náročne rozhodovanie. Skúsené podnikateľky vám povedia, čo by spravili dnes inak, a ktoré kľúčové momenty ich viedli k rozhodnutiu podnikať.

ČO SA DOZVIETE

  • Aké otázky si treba zodpovedať, keď sa rozhodujete opustiť zamestnanie a ísť podnikať
  • Začiatky podnikania počas zamestnania
  • Čo by spravili podnikateľky inak?
  • Aké istoty prináša podnikanie?

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Libuša Habánková – konzultantka, lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti riadenia ľudských zdrojov v podnikoch s rôznou podnikateľskou činnosťou. Ako konzultantka pomáha firmám riešiť motiváciu a angažovanosť zamestnancov, odmeňovanie, internú komunikáciu a disciplínu na pracovisku.

HOSŤAMI SÚ

Jana Ovesná – zakladateľka Tarzánia Trenčín a kreatívna osoba plná energie, ktorú vnáša do svojej práce. Je matka troch detí a spolu s partnerom okrem práce okolo Tarzánie Trenčín spolu vedú občianske združenie a budujú komunitu v okolí lesoparku Brezina.

Beáta Liptáková – spoluzakladateľka Achilles Team a spoluautorka projektu Kids of the Future. Pomáha podnikateľom a riaditeľom firiem podporiť ich zmysel pre poslanie, oživuje firemné procesy, motivuje a podporuje tímy k budovaniu kvalitných vzťahov.

KEDY?

4. 11. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 29. 10. 2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Networking (podpora sieťovania), ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.