Ženy v biznise II.: Ako prekonať strach (regióny)

24.november 2020 | 17:00 - 19:00

Strach je súčasťou nášho života a je dôležité vnímať kedy prichádza a ako sa  prejavuje. Povieme si, ako najlepšie prekonať strach súvisiaci s rozhodnutím začať podnikať a zodpovieme  aj ďalšie otázky, ktoré vám môžu pomôcť dostať ho pod kontrolu.

ČO SA DOZVIETE

  • Aké typy strachu museli Nikola s Beou na začiatku prekonať?
  • Aké tendencie prejavujeme pod strachom a ako z toho vykorčuľovať?
  • Ako spoznám rozdiel medzi skutočným strachom a ilúziou strachu?
  • Pomáha mi pozerať sa na ciele s obavami?

Kto je váš lektor:

Mgr. Nikola Sedláčková, PhD., zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa realizuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

Hosťom je:

Beáta Liptáková – členka Achilles Team a spoluautorka projektu Kid Of The Future. Ako biznis koučka pomáha podnikateľom a členom tímov podporiť ich zmysel pre poslanie, oživuje firemné procesy, motivuje a inšpiruje tímy k budovaniu kvalitných vzťahov. Program s deťmi je jej srdcová záležitosť a podporuje deti a mládež k rozvoju vlastného potencionálu  HRAVOU formou s cieľom vedieť využiť dary ktoré MÁM  a uplatniť seba KTO som v škole a plniť si sny vo svojom živote.

KEDY

24. 11. 2020

17:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 20. 11. 2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.