Živnosť a s.r.o pre interného doktoranda

Otázka

Dobrý deň, chcela by som sa informovať:
 
1) existujú nejaké obmedzenia, ak si chce interný doktorand založiť živnosť?
 
2) existujú nejaké obmedzenia, ak si chce interný doktorand založiť s. r. o.?
 
 

Odpoveď

V prípade interného doktorandského štúdia ostáva štatút študenta (čiže nie je zamestnancom školy), je možné byt zároveň aj interný doktorand a aj zamestnanec (dokonca aj na plný úväzok) v riadnom TPP a na oficiálnej úrovni sa škola (resp. študijne oddelenie) ani nemá pýtať na otázky súvisiace so zamestnaním.
 
§ 54 zákona o VŠ
Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
 
Doktorandom nie je zakázane podnikanie. V tomto smere odporúčam však zistiť si na zdravotnej poisťovni, v ktorej ste poistená a v sociálnej poisťnovni povinnosť platiť odovody resp. preddavky na poistenie a ak áno v akej výške.