Zmena sídla s.r.o

Otázka

Dobrý deň, ako to funguje pre sro, komu a čo treba hlásiť? Z domácej kancelárie sme sa presťahovali do prenajatých priestorov, máme tu kanceláriu a priestory kde prijímame a predvádzame tovar.
 

Odpoveď

Pri Vašej otázke máte zrejme na mysli zmenu sídla spoločnosti. 
V prípade zmeny sídla spoločnosti je potrebné túto zmenu nahlásiť do obchodného registra, pričom je potrebné vypracovať príslušné dokumenty, ktoré sa podávajú na obchodný register. Ďalej oznámite zmenu sídla na príslušný daňový úrad, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni (nakoľko predpokladám, že máte zamestnancov). Netreba zabudnúť na banku, v ktorej má Vaša spoločnosť zriadený účet. Osobitne treba myslieť na ďalšie záležitosti, ako je napr. zmena sídla v obchodných zmluvách, v technických preukazoch služobných vozidiel, zmena miesta výkonu práce v pracovných zmluvách zamestnancov,  a pod. 
Keďže uvádzate, že budete v prenajatých priestoroch, otázku dodávky energií a poistenia budovy máte zrejme vyriešenú v nájomnej zmluve. 
Ďalšie oznámenia závisia od charakteru Vašej spoločnosti, ale treba sa riadiť pravidlom, že každému, komu uvádzate sídlo spoločnosti (ktorémukoľvek úradu alebo obchodným partnerom), je vhodné oznámiť zmenu sídla Vašej spoločnosti.
 
Ak sa jedná len o prevádzku spoločnosti, tak túto je minimálne potrebné oznámiť  daňovému úradu. Z vášho mailu mi nevyplýva, že by sa malo jednať o výrobnú prevádzku, preto ako najideálnejšie riešenie sa mi javí zmena sídla spoločnosti, alebo len označenie prevádzky.