Zriadenie predajne Army shop

Otázka

Zdravim, čo všetko potrebujem, pripadne kde si mám pozrieť informacie linky a podobne na zriadenie predajne Army shop pradlo.

Odpoveď

V prvom kroku musíte mať oprávnenie na živnostenské podnikanie na činnosť:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

V ďalšom kroku potrebujete zriadiť obchodnú prevádzku podľa nasledovného postupu:

  • vybrať si priestor a uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo vyžiadať od majiteľa nehnuteľnosti súhlas so zriadením prevádzky
  • zájsť na mieste príslušný obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania a ohlásiť zriadenie obchodnej prevádzky s preukázaním nájomnej zmluvy alebo súhlasom majiteľa nehnuteľnosti
  • navštíviť miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a požiadať o súhlas so zriadením prevádzky
  • až po absolvovaní týchto administratívnych krokov a následne po návšteve pracovníka úradu verejného zdravotníctva, ktorý odsúhlasí, že prevádzka spĺňa všetky technické a hygienické požiadavky je možné prevádzku otvoriť
  • ďalej nesmiete zabudnúť na povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorú vám certifikuje servisná organizácia a musíte ju prihlásiť na miestne príslušnom daňovom úrade
  • prevádzka musí byť riadne označená, s vyznačením zodpovedného vedúceho a otváracích hodín
  • obchodnú inšpekciu bude zaujímať označenie tovaru cenami, návody na použitie, reklamačný poriadok alebo označenie spôsobu čistenia a údržby oblečenia.

DISKUSIA