Zriadenie realitnej kancelárie

Otázka

Dobrý deň, prosím info ako začať podnikať, otvoriť si vlastnú realitnú kanceláriu, Som SZČO ako FO nezapísaná v obchodnom registri od roku 1994. Mám stredoškolské vzdelanie s maturitou a 5 rokov praxe v danom odbore. Rozsah mojej živnosti je: Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti|Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti|Sprostredkovateľská činnosť| Je potrebné doplniť rozsah živnosti? Aké kroky podniknúť pri založení RK?

Odpoveď

Ak si chcete založiť vlastnú realitnú kanceláriu, je potrebné, aby ste mali ako fyzická osoba alebo vaša obchodná spoločnosť v predmete podnikania činnosť: "sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)".  Živnostenský zákon pre vydanie tejto viazanej živnosti od budúcich podnikateľov požaduje, aby ste okrem všeobecných náležitosti (plnoletosť, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony) preukázali aj odbornú spôsobilosť, a to dokladom o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a 5 rokov prax v odbore. Ak žiadateľ podmienky nespĺňa, vyžaduje sa, aby si stanovil zodpovedného zástupcu, ktorý odbornú spôsobilosť spĺňať bude.

Píšete, že máte stredoškolské vzdelanie a potrebnú prax v odbore to znamená, že vám nič nebráni v tom, aby ste požiadali o vydanie živnostenského oprávnenia na vyššie uvedenú činnosť a preukázali potrebné skutočnosti.

Podobné články

DISKUSIA