Zverejnenie videa

Otázka

Dobrý deň prajem,
chcel by som sa opýtať ohľadom autorských práv. Ide totiž o to, že nemenovaná televízia odvysielala vo večerných správach reportáž, v ktorej redaktor použil moje video z kanála na youtube.com bez mojho vedomia a bez toho, aby sa o autorovi v reportáži zmienil. Je to právne v poriadku?
za odpoveď ďakujem


Odpoveď

Dobrý deň prajem,
Tým, že ste Vaše video zverejnili na YouTube, tak ste sa zaviazali rešpektovať pravidlá fungovania tejto stránky. Tieto možno nájsť na stránke dole v časti "Autorské práva" ako aj v časti "Podmienky používania služby".

Ako držiteľ účtu YouTube môžete zasielať Obsah (video, pojem Obsah sa používa v dokumentoch YouTube pre nahraté príspevky) do tejto služby. Spoločnosť YouTube bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu. Zostávajú vám všetky vaše vlastnícke práva na váš Obsah, ste však povinný udeliť obmedzené licenčné práva spoločnosti YouTube a ďalším užívateľom Služby. Tieto práva sú popísané v bode 8 týchto Podmienok (Práva, na ktoré poskytujete licenciu).

Zverejnením Obsahu (videa) ste sa zaviazali spoločnosti YouTube udeliť celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a prevoditeľnú licenciu (s právom poskytnúť sublicenciu) na použitie, reprodukciu, rozširovanie, vytvorenie odvodených diel, zobrazovanie a predvádzanie takého Obsahu v súvislosti s poskytovaním Služby a inak v súvislosti s poskytovaním Služby a obchodných činností spoločnosti YouTube, najmä na propagáciu a opätovnú distribúciu časti alebo celej služby YouTube (a z nej odvodených diel) v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov. Taktiež ste sa zaviazali udeliť každému užívateľovi služby YouTube celosvetovú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na prístup k vášmu Obsahu prostredníctvom služby YouTube a na použitie, reprodukciu, rozširovanie, vytvorenie odvodených diel, zobrazovanie a predvádzanie takého Obsahu v rozsahu umožnenom funkciami služby YouTube a v súlade s Podmienkami služby YouTube. Takže k použitiu došlo oprávnene.