EIT Food Business Creation

EIT Food podporuje agropotravinárskych podnikateľov v celej Európe, pričom usiluje o inovácie pri riešení veľkých potravinových výziev, ktorým čelíme, ako aj o vytváranie zdravšieho, dôveryhodnejšieho a udržateľného potravinového systému.

Či už sa snažíte overiť svoj podnikateľský nápad s potenciálnymi zákazníkmi, ste začínajúci podnikateľ (startup), ktorý sa snaží vytvoriť partnerstvo s podnikmi, alebo podnikateľ, ktorý chce expandovať na medzinárodný trh (scaleup), programy EIT Food Business Creation sú určené na rozvoj a rozšírenie Vášho podnikania.

Ak máte záujem o vstup do živej, prepojenej a rovnako zmýšľajúcej komunity v roku 2021, prihláste sa tu: https://businesscreation.eitfood.eu/   .

EIT Food spolupracuje s podnikateľmi vo všetkých fázach ich cesty, od overenia ich trhu až po rozšírenie ich podnikania s cieľom dosiahnuť medzinárodný dopad. Podnikatelia môžu ťažiť z financovania, mentorstva, školení v oblasti obchodných zručností a prístupu k prosperujúcej európskej sieti inovátorov a odborníkov. EIT Food Business Creation programy zahŕňajú Seedbed Incubator, EIT Food Accelerator NetworkRisingFoodStars.

 

SEEDBED

Seedbed Incubator je 6-mesačný program, ktorého cieľom je transformácia inovatívnych nápadov a prielomov v oblasti výskumu do trhom overených obchodných ponúk. Je určený pre podnikateľských akademikov, začínajúcich podnikateľov a novovzniknuté začínajúce podniky, ktoré chcú potvrdiť trhovú príležitosť.

Viac nájdete na: https://www.eitfood.eu/projects/seedbed .

 

FOOD ACCELERATOR NETWORK (FAN) 

Program EIT Food Accelerator Network (FAN) spája pôsobivé agropotravinárske podniky s poprednými priemyselnými a výskumnými partnermi, aby mohli pilotovať svoje technológie a dosiahnuť hlavný cieľ, a to úspešné prijatie na trhu. Tento program je  pre registrovaných začínajúcich podnikateľov s pripravenými pilotnými riešeniami.

Viac nájdete na: https://www.eitfan.eu/ .

 

RISINGFOODSTARS

V prípade ambicióznej expanzie na hranici medzinárodného rastu je tu pre Vás RisingFoodStars.

Sieťová organizácia pre úspešné expandujúce spoločnosti v agropotravinárskom sektore, ktorá umožňuje jej členom zúčastňovať sa ako partnerom na všetkých činnostiach EIT Food.

Viac nájdete na: https://www.eitfood.eu/projects/risingfoodstars .

(Výzva otvorená do 10.4.2021)